شرکت تاش تولید کننده انواع پرده شید اتوماتیک و دستی

 پرده های شید

پرده های شید اکسترنال

 

این پرده ها با قابلیت نصب خارج از ساختمان تأثیر به سزایی در صرفه جویی انرژی داشته به صورتی که از ورود گرما پیش از برخورد با شیشه و ورود به داخل ساختمان جلوگیری می نمایند .

 

این پرده ها قابلیت نصب به صورت دستی (Manual) و موتوری (Motorized) را داشته که می توان با توجه به نوع در خواست مشتری سنسورهای باد ، آفتاب و ... را به این فرآیند افزود .