شرکت تجربه آفتاب شیرین (تاش) از سـال 1387 فعالیت خود را به عنوان نماینده انحصاری شرکت Resstendeایتالیا در زمینه عرضه انواع پرده های شید با قابلیت حرکت اتوماتیک(برقی)و همچنینManual(دستی) جهت نصب داخل و بیرون ساختمان آغاز نموده است .

محصولات تولیدی این شرکت با استفاده از برترین پارچه های اروپایی قادر است تا %90مانع ورود گرماوUVبداخل ساختمان گردیده و صرفه جویی قابل توجهی در زمینه مصرف انرژی فراهم نماید.

پرده شید  - سازه های چادری - پرده شید اتوماتیک برقی موتوری خارجی اروپایی